Шипка 99

Млекопреработвателно предприятие “Шипка 99” гр. Първомай. Пречистване на общо 250 куб. м. / ден (измивни води, цвик и суроватка) при заустване в градска канализация и производство на 1750 куб. м. биогаз на ден