Биогаз

Биогазът е горивен газ, който се получава при анаеробно разграждане на органични съединения. Биогазът е съставен основно от метан (70%), въглероден диоксид (25%), малки количества сероводород и др. Биогаз в съораженията на Фил-Комерс се произвеждат от реакторите ECSB и CSTR.

В зависимост от конкретните отпадни води и при необходимост, произведеният биогаз постъпва в скрубер за очистване от сероводород. Този процес се осъществява чрез оросяване с разтвор на натриева основа в противоток.

Биогазът се съхранява в газхолдер, който е снабден с два вида защити от претоварване – хидравличен затвор и факел за принудително изгаряне.