Предварително третиране

Всички отпатни води минават през фино параболично сито за отделяне на едри частици, след което постъпват в усреднителен резервоар(за уеднаквяване на темперура, ХПК и рН). Усреднените отпадни води минават през тръбен смесител за добавяне на: коагулант, натриева основa и флокулант.

Получената смес се подава към аериран мазниноуловител – флотатор / DAF /, където се разделя на две фази.

Течната фаза се отправя за анаеробно третиране към ECSB реактора, а мазнините биват транспортирани към CSTR / SWD /.