За нас

“Фил-комерс” ООД е основана през 1992 г. Започва своята дейност с внос на сепаратори и хомогенизатори за млечната промишленост.

От 1994 г. започнахме производство на отделни машини и съоръжения за млечната промишленост.

В периода 1994-1996 г. започнахме изграждане на цялостни обекти в млекопреработвателната промишленост. В страната бяха изградени няколко обекта, а в периода 1996-2000 г. в Украйна изградихме три предприятия за преработка на мляко. Най-голямото от тях е на „Полтавагазпром”- гр.Полтава.

Фирмата разшири своята дейност като увеличи експорта на машини, съоръжения и лаборатории за анализ на млякото за съседните на България страни: Румъния, Гърция, Македония, а също и Ливан, Армения, Азербайджан и др.

От 2010 г. Фил-комерс ООД развива ново направление за Пречистване на отпадни води от производството на млекопреработвателни предприятия /мандри/ с производство на биогаз /ВЕИ/. Фирмата разработва първия си обект по френска технология.

От 2013 г. Фил-комерс ООД започва патньорството си с нидерландската технологична и инженерингова фирма HydroThane STP. Технологията на Хидротан значително превъзхожда предходните използвани технологии. Изградените съвместно с Хидротан инсталации надминават очакваните резултати, като произведена биогаз, ефективност на пречистването, лесна проддръжка и ниски оперативни разходи.