Домлян

Млекопреработвателно предприятие “Домлян”.

  1. Пречистване на 150 куб. м. / ден (измивни води, цвик и суроватка) при заустване в река и производство на 650 куб. м. биогаз на ден
  2. Увеличаване на капацитета на пречистване до 250 куб. м. / ден и производство на 1200 куб. м. биогаз на ден