Текущ проект - Жоси

Завършено проектиране и издадено строително разрешение за млекопреработвателно предприятие “Жоси”, с. Чернолик, област Силистра