Текущ проект - Дядо Либен

Завършено проектиране и издадено строително разрешение за млекопреработвателно предприятие “Дядо Либен”, гр. Копривщица