MJ Dairies

Млекопреработвателно предприятие “Ем Джей Дериз” гр. Карлово. Пречистване на 450 куб. м. / ден (измивни води, цвик и суроватка) при заустване в градска канализация и производство на 3000 куб. м. биогаз на ден